ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ARENA ŻAGAŃ SP. z o.o.
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dostępność

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności Arena Żagań Spółka z o.o

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-12 16:47:35 przez Dorota Bryl

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Areny Żagań Spółki z o.o.
Arena Żagań Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Areny Żagań Spółki z o.o..
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-23
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Treści niedostępne
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • -nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami,
 • -niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
 • -pominięto poziom nagłówka,
 • -brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo.
Wyłączenia
 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • - pliki wytworzone przez inne podmioty niż Arena Żagań Spółka z o.o. , pliki przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • -treści, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Parfianowicz.
 • E-mail:
 • Telefon: 684558951
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Prezes Arena Żagań Spółki z o.o.
 • Adres: Arena Żagań Spółka z o.o.
  ul. Kochanowskiego 6
  68-100 Żagań
 • E-mail:
 • Telefon: 684558977
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Basen Arena
Przestrzenie komunikacyjne budynku Basenu Arena są wolne od barier poziomych, są częściowo wolne od barier pionowych (komunikacja pionowa – winda). Brak możliwości dostępu na widownię oraz salę fitness na I piętrze (brak windy). Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń – budynek Pływalni posiada rampy podjazdowe, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie działa winda transportująca osoby bezpośrednio do wody ( basen sportowy). Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano w postaci tablic informacyjnych, oraz przy pomocy obsługi pracownika kasy Pływalni. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome), obok rampa podjazdowa. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego Pływalni. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres ). Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Hala Sportowo-Widowiskowa
Przestrzenie komunikacyjne budynku Hali Sportowo-Widowiskowej są wolne od barier poziomych, są również wolne od barier pionowych (komunikacja pionowa – winda). Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Hali posiada rampę podjazdową. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano przy pomocy obsługi pracownika Hali. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome). Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres ). Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Squash
Przestrzenie komunikacyjne budynku Squash są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), oraz pionowych ponieważ budynek jest jednokondygnacyjny. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Squash posiada rampę podjazdową. UWAGA – drzwi nie otwierają się automatycznie. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano przy pomocy obsługi pracownika obiektu. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome). Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Squash obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres ). Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Hostel Arena
Przestrzenie komunikacyjne budynku Hostelu są wolne od barier poziomych, lecz nie są wolne od barier pionowych (brak windy). Punkt obsługi osób niepełnosprawnych oraz pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Hostelu posiada rampę podjazdową. UWAGA – drzwi nie otwierają się automatycznie. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – zrealizowano przy pomocy obsługi pracownika Hali, oraz przy wejściach do budynku zamieszczono plany obiektu. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome). Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Hostelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem (zgłoszenie osobiście w biurze basenu Arena lub telefonicznie 68 455 89 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz poprzez wysłanie e -mail na adres ). Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Arena Żagań Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Parfianowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-12 16:47:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Bryl
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-12 16:47:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Parfianowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-12 09:54:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony